Podpora pečujících "Pečujtee"

 • posiluje pozici zaměstnavatele jako společensky odpovědné firmy
 • pomáhá zaměstnavateli získat přehled o neformálně pečujících zaměstnancích a lépe tak plánovat další podpůrné aktivity
 • pomáhá stabilizovat zaměstnance
 • eliminuje riziko fluktuace zaměstnanců v důsledku snižování či rušení pracovních úvazků
 • efektivně provede zaměstnance problematikou a šetří mu tak čas

Zaměstnanec zatížený péčí o blízkého snižuje pracovní tempo a omezuje pracovní výkon.

To se ale stát nemusí!
Je tu Pečujtee

Sjednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.
Pomůžeme Vašemu zaměstnanci zůstat produktivní.
Zaměstnanec pečující osoba
Sjednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.
Udržíme vám produktivní zaměstnance.

Najdeme se zaměstnancem řešení

 • Získá přehled o možných scénářích a směrech, kterými se může vydat.
 • Bude nás zajímat, v jaké životní fázi se právě nachází, společně s ním najdeme nejlepší možná východiskav jeho situaci.
 • Scénáře pomoci a podpory si bude moct prohlédnout a bude rozumět každému kroku, který se rozhodne udělat.
 • Budeme mu naslouchat, dostane prostor a čas se na svou situaci průběžně dívat i z odstupu.

Jdeme do toho s ním

 • Nabízíme doprovázení po celou dobu péče i v době úmrtí.
 • Má nás k dispozici, kdykoliv se něco změní.
 • Průběžně sledujeme, co funguje a v čem se cítí dobře.
 • Reagujeme na zaměstnancovy potřeby a potřeby jeho blízkého a přizpůsobíme jim konkrétní pomoc.
 • Nenecháme jej bez podpory.

Aktivní zaměstnanec pečující o blízké

Výhody provázení s Pečujtee

pro zaměstnavatele

 • Zaměstnanec zvládne skloubit péči a zaměstnání.
 • Neopustí zaměstnání kvůli péči o blízkého.
 • Péče bude snazší a zvládnutelná.
 • Získá možné scénáře péče spolu s návrhy řešení.
 • Všechny informace dostane na jednom místě a rychleji.
 • Nebude sám, budeme s ním a můžeme pružně reagovat na situaci, kdykoliv se u něj změní.
 • Zůstane aktivní v činnostech, na kterých mu záleží.

Máte k dispozici tým profesionálů

Petra Kýhosová

Petra Kýhosová

Průvodkyně pečujících rodin, poradkyně pro pozůstalé a paliativní poradkyně se zkušeností v lektorování podpůrných skupin.
 

Martina Bezoušková

Martina Bezoušková

Psycholog pro pečující osoby, pro osoby v krizi a těžkých životních situacích. Se zkušenostmi v individuální i skupinové práci s klienty a s vedením krizové telefonické linky.

Využijte nezávaznou konzultaci zdarma.
Můžeme Vám tak rychle pomoci.

Odpovědi na nejčastější otázky

Službu může využít každý zaměstnavatel, který chce motivovat kvalifikované zaměstnance k dobrým výkonům a setrvání ve firmě, a zároveň chce eliminovat ztráty související se sníženým výkonem.

Konzultace probíhají na předem domluveném místě. V kanceláři, v místě bydliště zaměstnance, na pracovišti či jinde dle potřeby a časových možností zaměstnance. Region působení služby je Hlavní město Praha a okolí.

Pokud se jedná o firemní benefit, na základě naší nabídky na míru firmě a jejím zaměstnancům bude odsouhlasena a zasmluvněna konečná cena. Pokud bude služba zaměstnancům zprostředkována mimo program benefitů, bude řešeno individuálně s klientem. Cena je stanovena hodinovou sazbou a na základě balíčků poskytovaných služeb.

Službu Pečujtee poskytneme zaměstnancům, kteří pečují o svého blízkého a zároveň se potřebují plně soustředit na své zaměstnání. Jsme připraveni představit Vám projekt, seznámit Vás s jeho přínosy a zodpovědět všechny Vaše dotazy telefonicky, on-line či osobně v místě dle Vašeho výběru.

Službu pro zaměstnance poskytujeme dle časového rámce domluveného při sjednávání služby se zaměstnavatelem nebo přímo se zaměstnancem. Doprovázíme ho po celou dobu péče o blízkého, jsme připravené ho podpořit v době úmrtí i v období truchlení.
Pečující zaměstnanec potřebuje podporu zanměstnavatele

Pečuje váš zaměstnanec o své blízké a snižuje to jeho pracovní výkon?
Pomůžeme jej vrátit zpět do pracovního procesu.

Sjednejte si nezávaznou konzultaci.
Řekneme vám jak to celé funguje.

Podělte se o náš kontakt s ostatními

Sjednat konzultaci 770 119 776