Podmínky zpracování osobních údajů

 

Petra Kýhosová, IČ 171160723, se sídlem Praha 9 – Čakovice, Ostravická 242/16, PSČ 196 00 a Martina Bezoušková, IČ: 12423545, se sídlem Praha 4, Machuldova 595/8, PSČ 142 00, jako správkyně osobních údajů (dále jen „Správce“) Vás tímto informuje o zpracování osobních údajů na těchto internetových stránkách pecujtee.cz.

Osobní údaje nám poskytnete v těchto případech:

  • Využitím kontaktního formuláře
  • Využitím poptávkového formuláře

Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele v rozsahu, v němž je zadáte při využití tohoto kontaktního formuláře (tj. jméno, emailová adresa a telefonní číslo), a to pro účely odpovědi na zprávu, kterou Správci prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete, tedy z důvodu oprávněných zájmů Správce spočívajících v zájmu na tom, aby návštěvníci internetových stránek mohli Správce kontaktovat a Správce jim mohl na jejich zprávu odpovědět. Tyto oprávněné zájmy Správce jsou právním základem zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy jen po dobu nezbytnou k odeslání odpovědi na vaši zprávu. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, telefonní číslo a emailová adresa je smluvním požadavkem a jste povinni tyto osobní údaje Správci poskytnout. Bez poskytnutí těchto osobních údajů nelze kontaktní formulář využít.

Máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Rovněž smíte podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě změn těchto informací, bude tento dokument aktualizován.

V Praze, 1. 1. 2024

Podělte se o náš kontakt s ostatními

Sjednat konzultaci 770 119 776